آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

🔻 انتشار در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ – شماره۱۱۱۴۴

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.