آگهی مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار

آگهی مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار

🔻 انتشار در روزنامه آفرینش به تاریخ یکشنبه ۹اردیبهشت ۹۷ – شماره۵۸۲۱

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.