گزارش تصویری عملیات بهسازی و ترمیم کانال نهر پریخان

گزارش تصویری عملیات بهسازی و ترمیم کانال نهر پریخان به منظور تسهیل و رفع مشکل زراعی اهالی پریخان توسط معاونت عمران و شهرسازی شهرداری مشکین شهر

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.