گزارش تصویری تخریب پی ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر توسط اداره پیشگیری از تخلفات شهرداری شهرداری مشکین شهر

گزارش تصویری تخریب پی ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر توسط اداره پیشگیری از تخلفات شهرداری شهرداری مشکین شهر

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.