آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی خیاو چایی (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی خیاو چایی (نوبت اول)

روزنامه ساوالان ، تاریخ انتشار یکشنبه ۲۶ فرودین، شماره ۷۹۵

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.