گزارش تصویری عملیات تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نقاط سطح شهر توسط اداره پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری مشکین شهر

گزارش تصویری عملیات تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نقاط سطح شهر توسط اداره پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری مشکین شهر

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.