آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت دوم)

آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت دوم)

روزنامه امتیاز /۲۳ بهمن

۱۳۹۶

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.