آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت اول)

آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت اول)
*اصلاحیه قیمت پایه قطعه ۳۴ در چاپ روز سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ منتشر شده است.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.