علیزاده :بازگشایی سینما آزادگان توسعه فرهنگ شهری است

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، علیزاده سرپرست شهرداری در جلسه برنامه ریزی بازگشایی سینما آزادگان گفت:

برنامه های فرهنگی یکی از مهمترین اصل هایی است که می تواند میزان انحرافات اجتماعی را کاسته و مسیر رشد و تعالی فرهنگی شهر را بسط و توسعه دهد.

وی تاکید کرد : با همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و نماینده مردم شریف مشگین شهر در مجلس ، همچنین قول مساعد استاندار محترم مبنی بر تخصیص اعتبار فرهنگی برای بازگشایی سینما و پیگیری مجدانه دکتر رحیمی زاد فرماندار محترم شهرستان در این خصوص ، مصمم هستیم در کمترین زمان ممکن سینما آزادگان را بازگشایی و فعالیتهای فرهنگی را در آن توسعه دهیم
علیزاده افزود: طی بازدید دکتر رحیمی زاد و هماهنگی های بعمل آمده با مدیرکل محترم برنامه و بودجه جهت اخذ بودجه ۲ میلیارد ریالی و پیگیری امورات فوق امیدواریم با این اقدامات، تسریع در تعمیرات و بازسازی را شاهد باشیم.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.