انتشار آگهی مزایده مغازه های جدیدالاحداث واقع در خیابان آیت (نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی شهرداری،آگهی مزایده مغازه های جدیدالاحداث واقع در خیابان آیت (نوبت دوم) در روزنامه سراسری اسرار بتاریخ شنبه ۱۰ تیر۹۶ چاپ و منتشر شده است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری به امور حقوقی شهرداری مراجعه نمایند

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.