آگهی مزایده فروش بخشی از ضایعات آهن، آلومینیوم، بشکه فلزی و…

آگهی مزایده فروش بخشی از ضایعات آهن، آلومینیوم، بشکه فلزی و…
جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمائید.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.