فهرست بستن

دسته: اخبار

کمیته انضباطی ، سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی مشکین شهر باحضور اعضا، رانندگان متخلف و شاکیان در محل سازمان تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات شهرداری، جلسه رسیدگی به تخلفات و شکایتهای مردمی از رانندگان تاکسی با حضور اعضا کمیته انضباطی .رانندگان متخلف و…