فهرست بستن

نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری

?نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد.

? وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن به اهداف عالی سازمان که همانا تکریم مراجعین و رضایت شهروندان و در نهایت توسعه و آبادانی شهر می باشد، اهتمام ورزند.