فهرست بستن

دیدار صمیمی ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی

🔹دیدار صمیمی دکتر پهلوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه فرجی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رستمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهندس رحمت انوری آذر شهردار مشکین شهر