فهرست بستن

خدمات

 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در […] جزئیات بیشتر
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران […] جزئیات بیشتر
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن […] جزئیات بیشتر
 • دیدار صمیمی ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی
  🔹دیدار صمیمی دکتر پهلوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه فرجی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رستمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهندس رحمت انوری آذر شهردار مشکین شهر[…] جزئیات بیشتر
 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در […] جزئیات بیشتر
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران […] جزئیات بیشتر
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن […] جزئیات بیشتر
 • دیدار صمیمی ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی
  🔹دیدار صمیمی دکتر پهلوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه فرجی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رستمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهندس رحمت انوری آذر شهردار مشکین شهر[…] جزئیات بیشتر
 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در […] جزئیات بیشتر
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران […] جزئیات بیشتر
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن […] جزئیات بیشتر
 • دیدار صمیمی ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی
  🔹دیدار صمیمی دکتر پهلوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه فرجی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رستمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهندس رحمت انوری آذر شهردار مشکین شهر[…] جزئیات بیشتر