دوشنبه چهارده آذر هزار و چهارصد و یک -- ساعت : ۱:۵۵:۱۷ بعد از ظهر
  • دمای هوا
  • اوقات شرعی

خدمات الکترونیک پرکاربرد

نرم‌افزارهای موبایلی شهرداری مشگین شهر

615
مساحت
شهر مشگین شهر (کیلومتر مربع)
9.4
برآورد جمعیت
شهر مشگین شهر (میلیون)
19.3
سفرهای روزانه
درون شهری (میلیون سفر روزانه)