فهرست بستن

خدمات دولت الکترونیک

 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران شریف تقدیر و تشکر بعمل آورند.جزئیات بیشتر [.…]
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران شریف تقدیر و جزئیات بیشتر [.…]
 • شهرداری مشکین شهر ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات…
  شهرداری مشکین شهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه ، ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات خود اعطاءمینماید جزئیات بیشتر [.…]
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن به اهداف جزئیات بیشتر [.…]
 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در این جزئیات بیشتر [.…]
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران شریف تقدیر و جزئیات بیشتر [.…]
 • شهرداری مشکین شهر ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات…
  شهرداری مشکین شهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه ، ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات خود اعطاءمینمایدجزئیات بیشتر [.…]
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن به اهداف جزئیات بیشتر [.…]
 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در این جزئیات بیشتر [.…]
 • روز پرستار
  تجلیل مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از پرستاران بیمارستان ولیعصر به مناسبت روز پرستار 🔹به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر و اعضای شورای اسلامی با حضور در بخش‌های درمانی بیمارستان ولیعصر مشکین شهر و با اهدای شاخه گل از جامعه پرستاران جزئیات بیشتر [….]
 • شهرداری مشکین شهر ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات…
  شهرداری مشکین شهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه ، ۲۵ درصد تخفیف به عوارض و مطالبات خود اعطاءمینماید جزئیات بیشتر [….]
 • نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلی…
  🔹نشست صمیمی مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر با کلیه کارکنان شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این دیدار که فضای بسیار صمیمی با کارکنان ستادی برگزار شد، مهندس انوری آذر به اهمیت تکریم کارکنان بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت شهری اشاره کرد. 🔹 وی از کارکنان خواست با همکاری و همدلی و با رعایت انضباط مالی و اداری در جهت رسیدن جزئیات بیشتر [….]
 • بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان …
  🔹بازدید مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری 🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس انوری آذر شهردار مشکین شهر صبح امروز با حضور در سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار کرد. 🔹مهندس انوری آذر از تحولات و اقدامات مناسب که موجب انضباط مالی و اداری و نیز درآمدزایی در جزئیات بیشتر [….]